PLAY! ; PLAY! Zine

Novi sistem za kažnjavanje u League of Legends

Posle (ne)uspeha kakav je bio Tribunal koji se pokazao diskutabilno efikasan u praksi bez obzira na fantastičnu teorijsku pretpostavku, Riot se odlučio da uvede novi automatizovani sistem za kažnjavanje onih igrača koji budu kršili pravilnik ponašanja.

Sistem bi u teoriji trebalo da funkcioniše ovako:

  • Drugi igrači prijavljuju igrača koji je po njihovom mišljenju prekršio kodeks ponašanja.
  • Sistem automatski obrađuje chat logove.
  • U zavisnosti od sistemske procene prekršiocu se šalje imejl sa obaveštenjem, objašnjenjem i kaznom koja će rangirati od dvonedeljnog do perma bana.

Riot će testirati prvih nekoliko hiljada slučajeva i ocenjivati kako se sistem ponaša u praksi, a ako rezultati budu zadovoljavajući imaćemo novi “Tribunal”. Testiranje počinje danas na severnoameričkom serveru, a postoji indicija da će u budućnosti biti korišćen i za nagrađivanje pozitivnog ponašanja.

Šta vi mislite – vredi ili ne vredi?

 Izvor – Klan RUR

Hot news on Instagram! Follow if you like - or don't!